top of page

การคืนสินค้า

การคืนสินค้านับจากวันที่สั่งซื้อสินค้าภายใน 90 วัน และเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้แกะกล่อง และเปิดขวดใช้งาน สินค้าที่ส่งคืนจะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ผ่านการจัดเก็บอย่างเหมาะสมในสถานที่แห้ง และพ้นจากแสงแดด รวมไปถึงสภาพของสินค้าที่ส่งคืน จะต้องอยู่ในสภาพเหมือนตอนที่ได้รับ

การคืนเงิน

เราจะทำการตรวจสอบสินค้าหลังจากที่เราได้รับสินค้ารับคืนภายใน 48 ชั่วโมงทำการ และจะแจ้งสถานะการคืนสินค้าผ่านกลับทางอีเมล หลังจากที่เราได้ตรวจสอบสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ถ้าสินค้ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถนำกลับไปขายใหม่ได้ เราจะทำการคืนเงินผ่านช่องทางที่คุณชำระ ทั้งนี้หากชำระผ่านบัตรวีซ่า หรือมาสเตอร์การ์ด เราจำเป็นจะต้องหัก 3% จากยอดชำระทั้งหมด และลูกค้าจะไม่ได้รับเงิน 3% นั้นคืนกลับไปยังบัญชีของท่าน ทั้งนี้เป็นเพราะการโอนชำระคืนผ่านบัตร ธนาคารจะทำการหัก 3% ไปอัตโนมัติ ซึ่งไม่ได้หักมาจากต้นทางหรือBasmi FIP™

ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายที่รับผิดชอบโดยลูกค้า ลูกค้าสามารถเลือกบริษัทขนส่งที่ไว้วางใจ และส่งคืนสินค้ากลับมายังโกดังของเราได้ในสภาพที่สมบูรณ์ หลังจากส่งคืนสินค้าแล้ว ให้ลูกค้ากรุณาส่งเลขรหัสพัสดุกลับมาที่เราเพื่อดำเนินการคืนเงินต่อไป บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างที่บริษัทฯดำเนินการส่งสินค้าให้ลูกค้าที่ราคา 350 บาท ไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่ง, ค่าบรรจุภัณฑ์, ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าดำเนินการของโกดัง ทั้งนี้เราไม่รับคืนสินค้าที่เปิดใช้งานแล้วไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

ติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการคืนสินค้า และการคืนเงินของสินค้าทุกชนิดที่คุณสั่งซื้อกับทางบริษัทฯ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คำตอบ และดำเนินการต่อไปให้กับลูกค้าทุกท่าน

ข้อพิพาท

 

การชำระคืนค่าสินค้าจะเสร็จสิ้นภายใน 2-3 วัน ในกรณีที่สินค้ายังไม่ได้มีการจัดส่งออกไปจากทางบริษัทฯ หรือ 2-3 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ ได้รับสินค้ากลับคืนมา และการชำระคืนค่าสินค้า จะสามารถชำระคืนได้ เมื่อเราได้รับสินค้าคืนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการคืนเงินดังกล่าว ถ้าหากไม่ปฏบัติตามและดำเนินเรื่องของเงินคืนกับทาง Paypal หรือธนาคารต้นสังกัดบัตรเครดิต บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินดังกล่าว หากเราชนะข้อโต้แย้งดังกล่าวกับทางธนาคาร เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เราทุ่มเทให้กับการช่วยชีวิตแมวตัวอื่นๆ และช่วยเหลือเจ้าของแมวที่รับการรักษาอยู่ในปัจจุบัน ในกรณีที่เราชนะข้อโต้แย้งกับทางธนาคาร หรือบริษัทฯบัตรต้นสังกัด เราจะนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

bottom of page