top of page

โรค FIP (Feline Infectious Peritonitis) หรือชื่อในภาษาไทยว่า โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว นั้นเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากแมวที่เป็นโรคนี้มีโอกาสรอดชีวิตน้อยมาก นอกจากนี้การทำการรักษาก็ค่อนข้างยากเพราะสัตว์แพทย์สามารถทำได้เพียงแค่รักษาตามอาการเช่นการเจาะช่องท้องเอาของเหลวออกมา ซึ่งทำให้เกิดความทรมาณแก่แมวและกระทบกระเทือนจิตใจแมวเป็นอย่างมาก สำหรับผลลัพท์ของการรักษานั้นก็มีโอกาสสำเร็จและหายขาดได้น้อยมากเช่นกัน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้เราค้นพบวิธีการรักษาด้วย GS-441524 ซึ่งให้ผลตอบรับที่น่าพอใจ

ผลิตภัณฑ์ GS-441524 ของ BASMI FIP นั้นผลิตขึ้นด้วยการทดลอง, วิจัย และพิสูจน์อย่างเสร็จสมบูรณ์ในสหรัฐอเมริกาโดยทีมนักวิจัยที่มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิส นักวิจัยกลุ่มนี้พบว่าสารประกอบที่สร้างขึ้นเพื่อต่อสู้กับไวรัสอีโบลาของมนุษย์มีประสิทธิภาพมากในการรักษาโรค FIP (โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว) โรคที่เคยหมายถึงการเสียชีวิตเกือบทั้งหมดนั้น สามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีอัตราการฟื้นตัวมากกว่า 80% ด้วยเหตุนี้เจ้าของแมวทุกท่านสามารถเชื่อถือในผลิตภันฑ์ของเราได้เพราะ GS-441424 ของเรานั้นบริสุทธิ์ถึง 99%

ด้วยความปราถนาของ BASMI FIP ที่ต้องการให้เจ้าของแมวที่กำลังประสบปัญหาจากโรคนี้สามารถเข้าถึง GS-441524 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASEAN) และทั่วโลก พนักงานของเราซึ่งประกอบด้วยหลากหลายประเทศเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย รวมไปถึงไทย กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้เจ้าของแมวนั้นมีความสุขพร้อมกับแมวแสนรัก 

นอกจากนี้ BASMI FIP ยังจัดสัมมนาออนไลน์และออฟไลน์เพื่อให้ความรู้แก่สัตวแพทย์ เจ้าของแมวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่สนใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาและดูแลแมวที่มีโรค FIP อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

bottom of page