top of page

การรับประกันการกำเริบจาก Basmi FIP™

ราว 3% ของแมวที่ได้รับการรักษาด้วย Basmi FIP นั้นจะมีอาการกำเริบหลังจากจบการรักษา ดังนั้นเราจึงมีนโยบายที่จะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้

 

1. สำหรับแมวที่รับการรักษาตั้งแต่ต้นจนจบด้วย Basmi FIP (ครบอย่างน้อย 84 วัน)

สำหรับแมวที่จบการรักษาด้วย Basmi FIP อย่างน้อย 84 วันแล้วมีอาการกำเริบภายใน 12 เดือน เรามีส่วนลด 50% สำหรับการเริ่มต้นรักษาใหม่ สำหรับการรับส่วนลด ท่านจำเป็นต้องแสดงข้อมูลดังนี้

  1. วันที่เริ่มต้นและจบการรักษา

  2. ผลการตรวจเลือดครั้งสุดท้ายก่อนยุติการฉีดยา

สำหรับแนวทางการรักษาอาการกำเริบจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 2-12 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับอาการกำเริบของแมว

 

2. สำหรับแมวที่รักษาด้วย Basmi FIP เพียงอย่างแต่ยุติการฉีดยาก่อน 84 วัน

มีแมวหลายเคสที่อาการและผลเลือดดีขึ้นก่อนครบ 84 วัน ซึ่งเราเคารพในการตัดสินใจของเจ้าของแมวและสัตวแพทย์เจ้าของไข้ ที่จะยุติการฉีดยาก่อน 84 วัน ในกรณีที่แมวมีอาการกำเริบภายใน 6 เดือนหลังจากยุติการฉีดยา เราให้ส่วนลด 50% สำหรับการเริ่มต้นรักษาใหม่

สำหรับการรับส่วนลดนี้ ท่านต้องแสดงข้อมูลดังนี้

  1. ผลเลือดที่ตรวจครั้งสุดท้ายที่บ่งชี้ว่า แมวสุขภาพดีพร้อมยุติการฉีดยา

  2. ไม่ได้ทำการผ่าตัดวางยาสลบ, ทำหมัน, หรือทำวัคซีน ระหว่างการรักษา 

 

3. สำหรับแมวที่ยุติการรักษาก่อน 84 วันและไม่ได้ทำการตรวจเลือดก่อนยุติการฉีดยา

เราพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับแนวทางการรักษาใหม่ ทั้งนี้ระยะเวลาและแนวทางการรักษานั้นจะขึ้นอยู่กับอาการของการกำเริบ อาจจะยาวนานตั้งแต่ 2-12 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น ซึ่งในส่วนนี้เราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือส่วนลดใดๆได้ เพราะการตรวจเลือดเพื่อยุติการฉีดยานั้นสำคัญมากสำหรับการยืนยืนผลการรักษาและการตัดสินใจต่างๆ

 

4. สำหรับแมวที่ได้รับการรักษาด้วย Basmi FIP และยี่ห้ออื่น

เราไม่แนะนำให้รักษาราวมกับยายี่ห้ออื่นถ้าไม่จำเป็น ถ้าแมวของคุณมีอาการกำเริบสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำในการรักษาได้ ซึ่งในกรณีนี้เราไม่สามารถให้การช่วยเหลือสำหรับส่วนลดใดๆ ได้เช่นกัน

bottom of page