top of page

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบ (FIP) ในแมวและอาการของมัน

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว (Feline Infectious Peritonitis หรือ FIP) เป็นโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิต เกิดขึ้นได้กับแมวและลูกแมว แมวหรือลูกแมวที่เป็นโรค FIP มีสัดส่วนที่น้อยมาก โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาในแมว ซึ่งสามารถ

web3.jpg

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวคืออะไร

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว (Feline Infectious Peritonitis หรือ FIP) เป็นโรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิต เกิดขึ้นได้กับแมวและลูกแมว แมวหรือลูกแมวที่เป็นโรค FIP มีสัดส่วนที่น้อยมาก โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาในแมว ซึ่งสามารถติดผ่านการสัมผัสกับอุจจาระที่ติดเชื้อ การใช้กระบะทราย ชามอาหาร หรืออุปกรณ์แปรงขนร่วมกัน

ประเภท FIP คืออะไร? 

โรค FIP เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในแมวซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรน่าในแมว (FCoV) โดยไวรัสโคโรน่าในแมวนี้มักจะพบได้ในลำไส้ในแมวและเป็นสาเหตุของการติดเชื้อโดยส่วนมากอาการมักไม่รุนแรง อย่างไรก็ตามหากเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์ก็จะส่งผลให้ติดเชื้อในระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงขึ้น

โดยสาเหตุของการที่เชื้อไวรัสกลายพันธุ์ยังไม่เป็นที่แน่ชัด ว่าเกิดจากอะไร แต่โดยทั่วไปที่มักพบได้บ่อยคือจะเกิดขึ้นต่อเมื่อระบบภูมิคุ้มกันที่ลดต่ำลง จากสภาวะความเครียด, การทำหมัน หรือสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ไม่ดี ซึ่งส่งผลให้เชื้อโคโรน่าไวรัสในแมวกลายพันธุ์เป็นเชื้อไวรัสเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวได้ จากการศึกษาวิจัยด้วยการรักษาของเรา เราพบว่าสายพันธุ์แท้มักมีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์ของโรคที่ร้ายแรงได้มากกว่าสายพันธุ์ผสม นอกจากนี้ FIP สามารถเกิดขึ้นได้กับแมวในทุกๆวัย

โรค FIP หลักๆแล้วมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ FIP แบบเปียก และ FIP แบบแห้ง FIP ทั้ง 2 รูปแบบมีความเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของแมว และพบได้บ่อยในแมวที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง แมวที่มีอายุน้อย, แมวแก่ หรือกลุ่มแมวที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องจะมีความเสี่ยงต่อโรค FIP มากกว่า

FIP แบบเปียกคืออะไร?

FIP เป็นโรคของแมวที่เรียกว่า โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว โรค FIP แบบเปียกเป็นโรคที่พบบ่อยและอันตรายมากสำหรับแมว โดยมักจะเกิดโรคนี้ในลูกแมวอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 1.5 ปี FIP แบบเปียกทำให้เกิดการสะสมของของเหลวในช่องท้องและช่องอกของแมว ของเหลวนี้มักจะมีสีเหลืองและเหนียว ทำให้แมวมีอุณหภูมิร่างกายลดลง ​ สาเหตุของ FIP แบบเปียกมักเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของแมว หากระบบภูมิคุ้มกันของแมวไม่สามารถต่อสู้กับไวรัส FIP ได้ ไวรัสจะแพร่กระจายและทำให้เกิดการอักเสบ FIP แบบเปียก พบได้บ่อยที่สุดในแมวที่มีอายุน้อย, แก่ หรือมีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ส่งผลให้ไวรัสแพร่กระจายเร็วขึ้น และร่างกายของแมวจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงมากขึ้นเมื่อเกิดการแพร่กระจายของโรค อาการของ FIP รูปแบบเปียก สามารถระบุได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีท้องบวมให้เห็นบริเวณกระเพาะอาหาร อาการท้องมานเกิดจากการสะสมของของเหลวในช่องท้องและหน้าอก เนื่องจากสามารถวินิจฉัย FIP รูปแบบเปียกได้เร็ว อัตราการรอดชีวิตของแมวจึงสูงขึ้นมากกว่าเมื่อรักษาด้วย GS-441524 ถ้าเทียบกับรูปแบบอื่นๆ

FIP แบบแห้งคืออะไร?

FIP แบบแห้ง เป็นโรค FIP อีกประเภทหนึ่ง FIP แบบแห้งแตกต่างจาก FIP แบบเปียกตรงที่จะไม่แสดงอาการของโรคและไม่มีการสะสมของเหลวในร่างกาย แต่กลับมีโครงสร้างแข็งที่เรียกว่าแกรนูโลมาเกิดขึ้นบนร่างกายของแมว แกรนูโลมาเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะและเนื้อเยื่อของแมว ​ ระยะของ FIP แบบแห้งมักจะช้ากว่าและอาการจะรุนแรงน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม FIP แบบแห้งอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงและลดคุณภาพชีวิตของแมวได้ สาเหตุของ FIP แบบแห้ง มีสาเหตุเดียวกันกับ FIP แบบเปียก ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของแมว หากระบบภูมิคุ้มกันของแมวไม่สามารถรับมือกับไวรัส FIP ได้ ไวรัสจะแพร่กระจายและแกรนูโลมาจะเริ่มก่อตัวในร่างกายของแมว ทำให้เกิดการอักเสบและความเสียหายต่ออวัยวะและเนื้อเยื่อของแมว ​ FIP แบบแห้ง นั้นยากต่อการวินิจฉัย แต่ก็ยังมีอาการหลายอย่างที่สามารถบ่งบอกถึงโรค FIP แห้งได้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มมีอาการจนกระทั่งถึงระยะลุกลามของโรค ดังนั้นการวินิจฉัยโรค FIP แบบแห้งล่าช้ามักเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ FIP แบบเปียก ในระยะแรกของโรค FIP แบบแห้ง แมวจะมีรอยโรคในไตและตับ ทำให้เบื่ออาหารและไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย จนกระทั่งไวรัสจะเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการตาขุ่นมัว (FIP แบบขึ้นตา) และสูญเสียการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย (FIP แบบขึ้นระบบประสาท) และทำให้เกิดอัมพาตและเสียชีวิตในที่สุด

อาการของ FIP มีอะไรบ้าง?

อาการของโรค FIP มีหลากหลายรูปแบบ และอาการของแบบเปียก และแบบแห้งก็แตกต่างกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้ง FIP แบบเปียก และแบบแห้งก็พอมีอาการที่ใกล้เคียงกันอยู่บ้าง มีรายละเอียดต่างๆดังนี้

FIP ในแมว

1

อาการเบื่ออาหารและน้ำหนักลด

การที่น้ำหนักลดลงอย่างเห็นได้ชัดเป็นอีกอาการที่พบบ่อยของ FIP ในแมว เนื่องจากร่างกายของแมวไม่สามารถดูดซึมสารอาหารจากอาหารได้อย่างเหมาะสม การสูญเสียความอยากอาหารเป็นเรื่องปกติในแมวที่มีภาวะ FIP แมวไม่ยอมกินอาหาร อาจมีอาการคลื่นไส้ ส่งผลให้น้ำหนักลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

2

ความเหนื่อยล้าและความอ่อนแอ

โรค FIP ในแมวมักทำให้สูญเสียพลังงานและความเหนื่อยล้า แมวมีความกระตือรือร้นน้อยลงเนื่องจากอาการป่วยและมีแนวโน้มที่จะนอนตลอดเวลา

3

อุณหภูมิร่างกายสูง

แมวที่เป็นโรค FIP อาจมีไข้สูงถึง 40 องศาเซลเซียส ซึ่งมักเกิดจากการอักเสบที่เกิดจากไวรัสในอวัยวะภายในของแมว รวมถึงปอด ไต และตับ หากคุณสังเกตเห็นว่าแมวของคุณมีไข้สูงเป็นเวลาหลายวัน ให้พาแมวไปหาสัตวแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียด

4

ท้องและหน้าอกบวม

แมวที่เป็น FIP แบบเปียกจะมีการสะสมของเหลวในช่องท้องและช่องอก การขยายช่องท้องอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการสะสมของของเหลว อาจทำให้ท้องแมวดูป่องหรือเกิดความอึดอัดได้ ทำให้แมวหายใจและเคลื่อนไหวได้ลำบากมากขึ้น

5

ปัญหาระบบทางเดินหายใจ

FIP อาจทำให้ของเหลวสะสมในปอดของแมว ทำให้หายใจลำบาก และอาจทำให้หายใจเร็วหรือมีอาการหายใจลำบาก แมวอาจแสดงอาการ เช่น หายใจมีเสียงวี๊ดและไอเมื่อหายใจ หากแมวของคุณแสดงสัญญาณปัญหาการหายใจ สิ่งสำคัญคือต้องไปพบแพทย์ทันที

6

รูม่านตามีปัญหา

โรค FIP อาจทำให้เกิดการอักเสบและความเสียหายต่อดวงตาของแมว แมวอาจมีอาการต่างๆ เช่น น้ำมูกไหล มีรอยแดง และไวต่อแสง ภาวะนี้เรียกว่า FIP แบบขึ้นตา

7

อาการตัวเหลืองในแมว

เราจะสังเกตเห็นอาการตัวเหลืองนี้ได้ในบริเวณที่เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองบนร่างกายของแมว เช่น เหงือก หู จมูก ฝ่ามือ และรูม่านตา

8

ปัญหาที่ข้อต่อ และปัญหาการทรงตัว

FIP แบบระบบประสาทอาจทำให้ข้อต่อของแมวแข็งตึง ส่งผลให้เคลื่อนไหวได้ยาก โรค FIP อาจทำให้เกิดแกรนูโลมาในระบบประสาทและเนื้อเยื่อสมองของแมว ทำให้แมวแสดงอาการทางระบบประสาท เช่น สามารถสังเกตปัญหาการทรงตัว อัมพาต และอาการชักได้

9

โรคโลหิตจางในแมว

เราจะทราบรายละเอียดนี้ได้จากการตรวจเลือดเท่านั้น

การวินิจฉัยโรค FIP

ปัจจุบัน สัตวแพทย์สามารถเข้าถึงเทคนิคเฉพาะทางต่างๆ ที่ช่วยในการตรวจหาการมีอยู่ของไวรัสโคโรนา แต่การวิเคราะห์นี้ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างไวรัสโคโรนาที่ลำไส้กับไวรัสโคโรนาที่เป็นสาเหตุของโรค FIP ได้ ซึ่งหมายความว่าไม่มีการทดสอบเฉพาะทางสำหรับโรค FIP สัตวแพทย์จะทำการทดสอบเหล่านี้เพื่อช่วยในการวินิจฉัยแมวที่ป่วย และจะวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อมที่แมวอาศัยอยู่ อาการของโรค และผลการทดสอบอื่นๆ ที่มีการทำขึ้น

การรักษาโรค FIP ในแมว

แมวที่เป็นโรค FIP สามารถรักษาได้ด้วยยา GS-441524 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา FIP โดยยาชนิดนี้สามารถช่วยลดอาการของโรคและเพิ่มอายุของแมวได้ การดูแลแมวที่เป็น FIP นอกจากการใช้ยาต้องใส่ใจดูแลโภชนาการและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อให้แมวมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

การป้องกันโรค FIP

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรค FIP การดูแลสุขอนามัยในบ้านและการแยกแมวที่ติดเชื้อออกจากแมวที่มีสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ยังมีวัคซีนสำหรับโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว แต่ยังคงมีการถกเถียงกันเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีน

วัคซีนที่จำเป็นสำหรับลูกแมว

ลูกแมวทุกตัวจะต้องได้รับวัคซีนหลักซึ่งประกอบด้วย:

  • วัคซีนโรคหวัดแมว (fHV และ FCV)

  • วัคซีนไวรัสโรคไข้หัดในแมว (FPV)

  • วัคซีนไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว (FeLV)

ทำไมต้องเลือก Bamsi FIP Thailand?

  1. การรักษาที่พิสูจน์ได้: ยาของเราที่มีพื้นฐานจาก GS-441524 ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถต่อสู้กับ FIP ได้ มอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับแมวของคุณในการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ มีทั้งรูปแบบฉีดและแบบรับประทาน การรักษาของเราถูกปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแมวของคุณ

  2.  ความเชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้: ด้วยประสบการณ์หลายปีและความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับ FIP ทีมของเรามุ่งมั่นที่จะมอบมาตรฐานการดูแลและการสนับสนุนที่สูงที่สุด เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับสัตวแพทย์เพื่อให้แน่ใจว่าแมวของคุณได้รับการรักษาที่ดีที่สุด

  3.  การสนับสนุนด้วยความเมตตา: เรารู้ดีว่าการวินิจฉัย FIP สามารถทำให้เกิดความเครียดและอารมณ์รุนแรงได้ ทีมสนับสนุนที่ทุ่มเทของเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ให้คำแนะนำ ตอบคำถาม และเป็นกำลังใจให้ตลอดการเดินทางของการฟื้นตัวของแมวของคุณ

  4. การจัดส่งที่รวดเร็วและปลอดภัย: เวลามีความสำคัญเมื่อมาถึงการรักษา FIP นั่นคือเหตุผลที่เรามีการจัดส่งที่รวดเร็วและปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าแมวของคุณได้รับยาที่จำเป็นโดยไม่ล่าช้า

ขายดีที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

โรค FIP ติดต่อในแมวได้หรือไม่?

FCoV หรือ เชื้อไวรัสโคโรน่าในแมว เป็นไวรัสประเภทหนึ่งที่สามารถแพร่กระจายผ่านทางน้ำลาย อุจจาระ และปัสสาวะของแมวที่ติดเชื้อ และสามารถแพร่เชื้อไปยังแมวตัวอื่นได้ผ่านการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อไวรัส และสามารถทำให้เกิดโรคได้หลายประเภทในแมว รวมถึงโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว (FIP) ซึ่งเป็นโรคที่อันตรายมากในแมว

โรค FIP ติดต่อในแมวได้อย่างไร?

โรค FIP สามารถแพร่เชื้อได้หลายวิธีการแพร่เชื้อที่พบบ่อยที่สุดคือการสัมผัสกับอุจจาระของแมวที่ติดเชื้อ แมวที่มีสุขภาพดีสามารถรับไวรัสได้โดยการเลียหรือกลืนไวรัสที่พบในกระบะทรายหรือบนพื้นผิวที่ปนเปื้อนอุจจาระไวรัส FIP สามารถแพร่เชื้อผ่านอนุภาคและละอองลอยในอากาศได้ ไวรัสสามารถแพร่กระจายในอากาศได้เมื่อแมวที่ติดเชื้อจามหรือไอ และเป็นไปได้ที่แมวตัวอื่นจะสูดไวรัสเข้าไปได้ ในบางกรณีที่พบได้น้อย ไวรัสสามารถแพร่จากแม่ที่ติดเชื้อไปยังลูกในครรภ์หรือผ่านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ​ คน สิ่งของ หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ที่ได้สัมผัสกับแมวที่ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อไวรัสไปยังแมวที่มีสุขภาพดีได้ นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงควรล้างมือให้สะอาดหลังจากสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงของคุณ และรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดอยู่เสมอ

FIP ของแมวติดคนหรือไม่?

คนไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับโรค FIP เพราะไวรัส FIP ไม่ใช่โรคที่ติดต่อในคนจากการวิจัยว่าอาจมีโคโรนาไวรัสที่แตกต่างกันสำหรับมนุษย์ แต่โรค FIP ไม่ใช่ไวรัสชนิดหนึ่งที่แพร่ระบาดในมนุษย์ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามกฎสุขอนามัยเสมอและล้างมือให้สะอาดหลังจากสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงของคุณ ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณจากโรคที่อาจเกิดขึ้น แมวที่เป็น FIP มีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหน? อายุขัยของแมวที่เป็น FIP แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงและชนิดของโรค และสภาพภูมิคุ้มกันของแมวแต่ละตัว ระยะเวลานี้อาจแตกต่างกันออกไปตั้งแต่สองสามสัปดาห์ถึงหลายเดือนสำหรับ FIP แบบเปียกอายุขัยของแมวที่เป็น FIP แบบแห้งอาจอยู่ในช่วงสองสามเดือนถึงหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการลุกลามของโรคและสภาพภูมิคุ้มกันของแมว อาการของโรค FIP อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับระยะของโรคและสภาวะภูมิคุ้มกันของแมว หากคุณสังเกตเห็นอาการใดๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นกับแมวของคุณ สิ่งสำคัญมากที่สุดคือคุณควรจะต้องพาแมวไปพบสัตวแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียด FIP เป็นภาวะที่ร้ายแรง แต่การตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถช่วยเพิ่มโอกาสของผลลัพธ์การรักษาที่ดีได้ หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับ FIP และการรักษา โปรดติดต่อเราทาง WhatsApp หรือ Instagram ของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

 โรค FIP คืออะไร?

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว หรือ FIP (Feline Infectious Peritonitis) เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดอักเสบ ซึ่งสามารถทำลายระบบต่างๆ เช่น อวัยวะในช่องท้อง ช่องอก ตา และระบบประสาท

เชื้อไวรัสโคโรนาในแมว (FCoV) และ FIP ต่างกันอย่างไร?

เชื้อไวรัสโคโรนาในแมว (FCoV) เป็นเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยในแมวและมักทำให้เกิดอาการเบาๆ แต่ FIP เป็นโรคร้ายแรงที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของ FCoV ในร่างกายของแมว

แมวในบ้านที่มีแมวป่วยเป็น FIP มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือไม่?

แมวตัวอื่นในบ้านมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ FCoV จากแมวที่ติดเชื้อ แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่จะพัฒนาเป็น FIP การกลายพันธุ์ที่ทำให้เกิด FIP เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละตัว

การวินิจฉัยโรค FIP ทำได้อย่างไร?

การวินิจฉัยโรค FIP ยากและมักต้องใช้การประเมินจากหลายแหล่ง เช่น อาการทางคลินิก ผลการตรวจเลือด การทำอัลตราซาวด์ และบางครั้งการตรวจชิ้นเนื้อ

 อาการเบื้องต้นของโรค FIP คืออะไร?

อาการเบื้องต้นได้แก่ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด และมีไข้ที่ไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะ

bottom of page