อ้ายคนจน จ๋ำต้องทน ปั่นรถถีบ

ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ