top of page
ค้นหา

ควรฉีดยา 2 ครั้งต่อวัน! ในแมวที่อาการกำเริบของโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว (FIP) รุนแรง

ในกรณีที่แมวมีอาการกำเริบของโรครุนแรง เราแนะนำให้ฉีดยา 2 ครั้งต่อวันทุก 12 ชั่วโมงในปริมาณ 50% ของยาที่ต้องฉีดต่อวัน


ก่อนที่เราจะกล่าวถึงประโยชน์ของการฉีด 2 ครั้งต่อวัน เราอยากให้ทุกคนได้ทราบค่าครึ่งชีวิตของยา (Half Life) กันก่อน ตัวยา GS-441524 ในปัจจุบันนั้น ระดับความเข้มข้นของยาจะลดลงจากในกระแสเลือดครึ่งหนึ่งภายใน 3-4 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่า ความเข้มข้นของยาในกระแสเลือดแมวจะลดลงเหลือ 50% ในระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง คุณสามารถดูรายละเอียดได้จากตัวเลขและกราฟด้านล่างของบทความนี้เพื่อดูเปรียบเทียบอัตราการเสื่อมสภาพของยาภายในระยะเวลาที่ให้ยาต่อวัน หรือ 24 ชั่วโมง


ในบทความนี้เราจะแสดงเหตุการณ์สมมติเพื่อประกอบการพิจารณาให้ยา 2 ครั้งต่อวัน:


แมวอายุ 3 ปี ครึ่ง มีน้ำหนัก 4 กิโลกรัม ตรวจพบเชื้อ FIP แบบแห้ง หรือ Non-effusive และยังไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นๆ ปริมาณความเข้มข้นของยาในการฉีดต่อวันคือ 1.88 มิลลิลิตร ถ้าใช้ตัวยาที่ความเข้มข้น 17 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร คุณสามารถใช้โปรแกรมคำนวณอัตโนมัติของเราได้ในเว็บไซต์เพื่อช่วยคำนวณปริมาณยาที่น้องแมวควรได้รับต่อวันอย่างถูกต้องที่สุด


1.88มล. x 17มก./มล. = ปริมาณยาที่ได้รับทันที่หลังจากการฉีด GS-441524 คือ 31.96 มิลลิกรัม

4 ชั่วโมงถัดมา ปริมาณ GS-441524 ที่คงเหลืออยู่ในร่างกายคือ 15.98 มิลลิกรัม

8 ชั่วโมงถัดมา ปริมาณ GS-441524 ที่คงเหลืออยู่ในร่างกายคือ 7.99 มิลลิกรัม

12 ชั่วโมงถัดมา ปริมาณ GS-441524 ที่คงเหลืออยู่ในร่างกายคือ 4 มิลลิกรัม

16 ชั่วโมงถัดมา ปริมาณ GS-441524 ที่คงเหลืออยู่ในร่างกายคือ 2 มิลลิกรัม

20 ชั่วโมงถัดมา ปริมาณ GS-441524 ที่คงเหลืออยู่ในร่างกายคือ 1 มิลลิกรัม

24 ชั่วโมงถัดมา ปริมาณ GS-441524 ที่คงเหลืออยู่ในร่างกายคือ 0.5 มิลลิกรัม


ดังนั้น ปริมาณความเข้มข้นของ GS-441524 จะคงเหลืออยู่ในร่างกายเพื่อยับยั้งการกระจายตัวของไวรัส FIP เมื่อครบระยะเวลากำหนด 24 ชั่วโมง ที่ 0.5 มิลลิกรัมเท่านั้น


ทั้งนี้ถ้าในกรณีรุนแรงของโรคที่เราแนะนำให้ฉีด 2 ครั้งต่อวัน ในปริมาณ 50% ของการฉีดต่อวัน และผลลัพธ์ที่ได้ด้านล่าง มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด


1.88มล. x 17มก./มล. = ปริมาณยาที่ได้รับทันที่หลังจากการฉีด GS-441524 คือ 31.96 มิลลิกรัม

4 ชั่วโมงถัดมา ปริมาณ GS-441524 ที่คงเหลืออยู่ในร่างกายคือ 7.99 มิลลิกรัม

8 ชั่วโมงถัดมา ปริมาณ GS-441524 ที่คงเหลืออยู่ในร่างกายคือ 4 มิลลิกรัม

12 ชั่วโมงถัดมา ปริมาณ GS-441524 ที่คงเหลืออยู่ในร่างกายคือ 2 มิลลิกรัม

16 ชั่วโมงถัดมาหลังการฉีดครั้งที่ 2 ปริมาณ GS-441524 ที่คงเหลืออยู่ในร่างกายคือ 16.98 มิลลิกรัม

20 ชั่วโมงถัดมา ปริมาณ GS-441524 ที่คงเหลืออยู่ในร่างกายคือ 8.49 มิลลิกรัม

24 ชั่วโมงถัดมา ปริมาณ GS-441524 ที่คงเหลืออยู่ในร่างกายคือ 4.25 มิลลิกรัม


อัตราการลดลงของปริมาณ GS-441524 ในกระแสเลือดประโยชน์ของการฉีด 2 ครั้งต่อวัน


ปริมาณ GS-441524 ที่คงเหลือในกระแสเลือดสูงกว่า การรักษาระดับ GS ในร่างกายแมวให้สูงไว้ก่อน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัส ทำงานได้ดีขึ้น และเร็วขึ้น ดังนั้นภายใน 2 สัปดาห์แรกที่แมวมีอาการขั้นวิกฤต การฉีดด้วยวิธีการนี้จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของยาดีขึ้น และเห็นผลได้เร็วขึ้น


ช่วยลดความเจ็บปวดในการฉีด โดยเฉพาะน้องแมวที่ตัวใหญ่ แมวที่มีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่ และพบว่าเป็น FIP แบบแห้ง หรือขึ้นระบบประสาทไปแล้ว จำเป็นที่จะต้องฉีด GS-441524 ในปริมาณมาก ในกรณีสมมติที่แมวมีน้ำหนัก 5 กิโลกรัม และเป็น FIP แบบแห้ง น้องแมวจะต้องฉีดยาที่ปริมาณ 2 มิลลิลิตรต่อการฉีด 1 ครั้ง และในกรณีที่น้องแมวเป็น FIP ขึ้นระบบประสาทไปแล้ว น้องแมวจะต้องฉีดยาที่ปริมาณ 2.5 มิลลิลิตรต่อครั้ง


สูตรตัวยา GS-441524 ในปัจจุบันนั้น มีความเป็นกรดค่อนข้างสูง และมีค่า pH อยู่ระหว่าง 1.9~2.2 การฉีดยาในปริมาณเต็มของความต้องการในหนึ่งครั้งจึงทำให้แมวรู้สึกเจ็บ และถ้าหากน้องแมวเริ่มแข็งแรงขึ้น น้องอาจจะเริ่มต่อต้านการฉีดยาด้วยการข่วนหรือกัด คนฉีดได้ ดังนั้นการให้ยา 2 ครั้งต่อวันโดยลดลงจากปริมาณปกติครึ่งหนึ่งจึงช่วยให้ลดอัตราความเจ็บปวดของแมว และช่วยป้องกันการต่อต้านระหว่างฉีดยาได้


ทั้งนี้ทั้งนั้นการฉีด 1 ครั้งต่อวันก็ให้ผลการรักษาที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน


เราหวังว่าบทความนี้จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องประโยชน์ของการฉีดยา 2 ครั้งต่อวัน บทความนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้คุณเกิดความกังวลที่จะต้องฉีดยา 2 ครั้งต่อวันเสมอไป ในกรณีที่คุณไม่สะดวกฉีด 2 ครั้งต่อวัน การฉีด 1 ครั้งต่อวันก็มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวเช่นเดียวกัน แต่ถ้าหากคุณต้องการที่จะฉีดยา 2 ครั้งต่อวัน เราแนะนำให้เว้นระยะเวลาการฉีดที่ 12 ชั่วโมง ในปริมาณ 50% ของยาที่ต้องฉีดต่อวันทั้งหมด เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุดของ GS-441524 ในการรักษา FIP แมว


ต้องการปรึกษา และคำแนะนำเพิ่มเติมในการรักษา FIP ติดต่อเราได้โดยตรงที่เว็บไซต์นี้


เผยแพร่โดย: Basimifipthailand.com

ติดต่อเราทาง Facebook: facebook.com/basmifipthai

ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page